Direct contact 040 - 880 60 00
ConnectZorg ConnectZorg ConnectZorg

Onze professionals kennen de zorg en weten wat in de samenwerking tussen organisaties en hun cliënten belangrijk is. Onze medewerkers zorgen voor opvolging naar passende hulp zodat uw cliënten een gevoel van veiligheid en rust ervaren.

Uniek is dat wij veel kennis hebben van de zorgprocessen en in staat zijn om een naadloze aansluiting te realiseren met de zorg- en werkprocessen van onze klant. Wij werken met hart en ziel aan het realiseren van een hoge klanttevredenheid van onze klant en hun cliënten.

Onze producten en diensten maken zorgprocessen efficiënter. Wij werken graag mee aan innovaties bij en met de klant. Samen met onze klant ontwikkelen wij nieuwe ondersteunende dienstverlening, gericht op de zorgverlening van de toekomst. Denk aan e-health, infrastructuur en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Klantgericht, zakelijk en efficiënt, dat is waar wij voor staan.