Direct contact 040 - 880 60 00
ConnectZorg ConnectZorg ConnectZorg

Brochure Personenalarmering ConnectZorgConnectZorg biedt met de dienst Personenalarmering een veilig gevoel aan uw cliënten die graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Met een druk op de knop altijd contact met een zorgprofessional, zodat in geval van nood de juiste opvolging ingeschakeld wordt.

Wat houdt personenalarmering in?

ConnectZorg verzorgt het afhandelen van de alarmmeldingen voor u. Als uw cliënt een alarmoproep doet, stelt onze professional, aan de hand van een triageprotocol, gerichte vragen. Hierdoor is deze in staat om vast te stellen wat er aan de hand is en welke hulp hier nodig is. Soms kan het zo zijn dat een kort gesprek genoeg is, maar soms moet er iemand naar toe. Afhankelijk van wat u met de cliënt hebt afgesproken gaat daar een contactpersoon van de cliënt heen, een zorgprofessional van uw organisatie, de huisarts of de ambulancedienst (1-1-2). Bij nood, laten we de verbinding open staan tot de professionele opvolging aanwezig is. Een prettig gevoel voor uw cliënt.

Een optie is dat personenalarmering ook gebruikt kan worden voor ongeplande zorg, de zogenaamde 'zusteroproep'. Dit is iets anders dan een alarmoproep, graag maken wij hier nadere afspraken over.

Wij benaderen cliënten als cliënt van uw organisatie. Zij blijven ook uw cliënten. Onze professionals volgen uw protocollen en procedures.

Indien u zich als particulier wilt aanmelden voor personenalarmering kan dat uiteraard ook. De personenalarmering verloopt dan via ons Whitelabel.

Hoe zorgen we ervoor dat 't goed geregeld wordt?

U stemt met uw cliënt de aard en omvang van de dienstverlening af en zorgt voor de juiste informatieverstrekking aan de cliënt over personenalarmering. Indien gewenst ondersteunen we u daarbij. U voorziet ons van de (zorg-)informatie over uw cliënten en voor het organiseren van de toegang tot de woning, zodat wij de alarmoproepen goed en efficiënt kunnen verwerken.

Alle gebeurtenissen en gesprekken met betrekking tot personenalarmering worden door onze dataserver gelogd en minimaal zes maanden bewaard. Hierdoor is het mogelijk om meldingen terug te luisteren, mochten er achteraf vragen komen over de afhandeling van een melding.

Wat bieden wij nog meer?

ConnectZorg levert, programmeert en installeert de apparatuur die noodzakelijk is voor de realisatie van de dienstverlening bij de cliënt thuis. Het verhelpen van (ver)storingen en het leveren van onderhoud aan de geleverde apparatuur maakt onderdeel uit van onze dienstverlening conform het maandelijks storingstarief.

Graag maken we samen met u afspraken over de te leveren managementinformatie: alle administratieve informatie en activiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst. U ontvangt maandelijks een rapportage van aangesloten cliënten, aantal alarmeringen en redenen van alarmeren.

Daarnaast kunnen wij ook een klanttevredenheidsonderzoek voor u uitvoeren. Deze service valt buiten de reguliere dienstverlening en (tarief)afspraken.

Standaardpakket Personenalarmering:

  1. Apparatuur: levering, programmering, installatie, service en onderhoud
  2. Afhandelen alarmoproepen: triage, inschakelen professionele (zorg)opvolging
  3. Loggen van oproepen en gesprekken (maximaal zes maanden)
  4. Managementinformatie: rapportage over aangesloten cliënten, aantal alarmeringen en redenen van alarmeren
  5. Implementatie: samen met uw medewerkers vormen we een implementatieteam en om te zorgen dat personenalarmering goed start in uw organisatie

Optioneel:

  1. Zusteroproep
  2. Cliëntinformatie personenalarmering
  3. Veilige sleuteloplossingen
  4. Klanttevredenheidsonderzoek

 

Brochure Personenalarmering ConnectZorg

Tarieven 2020 Personenalarmering ConnectZorg

 

Op onze zorgcentrale is altijd
– 24 uur per dag, 7 dagen per week –
een verpleegkundige aanwezig