Direct contact 040 - 880 60 00
ConnectZorg ConnectZorg ConnectZorg

ConnectZorg biedt met de dienst Zorg-op-afstand (eHealth toepassingen) een veilig gevoel aan uw cliënten die graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Met een druk op de knop altijd contact met een zorgprofessional, zodat in geval van nood de juiste opvolging ingeschakeld wordt.

Wat houdt zorg-op-afstand in?

Zorg-op-afstand maakt onderdeel uit van het reguliere zorgproces; wij voeren deze dienst uit in samenwerking met uw organisatie. Aangesloten cliënten krijgen conform de afgesproken contactmomenten een oproep van onze verpleegkundigen/verzorgenden. En zij kunnen zelf altijd (24 uur per dag, 7 dagen per week) contact opnemen met de verpleegkundigen/verzorgenden van ConnectZorg.

Bij zorg-op-afstand moet u denken aan: beeldzorg, sensorentechnologie of een automatische medicijndispenser. De technologische ontwikkelingen staan niet stil. Wij volgen deze op de voet en kijken graag samen met u welke toepassingen voor uw cliënten en uw organisatie wenselijk zijn.

Wij benaderen clienten als client van uw organisatie. Zij blijven ook uw clienten. Onze professionals volgen uw protocollen en procedures.

Hoe zorgen we ervoor dat 't goed geregeld wordt?

U stemt met uw cliënt de aard en omvang van de dienstverlening af en zorgt voor de juiste informatieverstrekking aan de cliënt over zorg-op-afstand. Indien gewenst ondersteunen we u daarbij. U voorziet ons van de (zorg-)informatie over uw cliënten, zodat wij de zorg aan uw cliënten goed en efficiënt kunnen verlenen.

Wat bieden wij nog meer?

ConnectZorg levert, programmeert en installeert de apparatuur die noodzakelijk is voor de realisatie van de dienstverlening bij de cliënt thuis. Het verhelpen van (ver)storingen en het leveren van onderhoud aan de geleverde apparatuur maakt onderdeel uit van onze dienstverlening conform het maandelijks storingstarief.

Graag maken we samen met u afspraken over de te leveren managementinformatie: alle administratieve informatie en activiteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst. U ontvangt maandelijks een rapportage van aangesloten cliënten, aantal zorgminuten en redenen van zorg.

Daarnaast kunnen wij ook een klanttevredenheidsonderzoek voor u uitvoeren. Deze service valt buiten de reguliere dienstverlening en (tarief)afspraken.

Standaardpakket Zorg-op-Afstand:

  1. Geplande en ongeplande oproepen 24/7: zorgverlening en triage volgens beroepstandaarden, zo nodig inschakelen professionele (zorg)opvolging
  2. Apparatuur en verbindingen: levering, programmering, installatie, service en onderhoud
  3. Managementinformatie: rapportage over aangesloten cliënten, aantal zorgminuten en redenen van zorg
  4. Implementatie: samen met uw medewerkers vormen we een implementatieteam en om te zorgen dat zorg-op-afstand goed start in uw organisatie

Optioneel:

  1. Cliëntinformatie zorg-op-afstand
  2. Veilige sleuteloplossingen
  3. Klanttevredenheidsonderzoek

ConnectZorg in bezit van NEN8028

De Stichting Quality Assurance eHealth heeft vastgesteld dat ConnectZorg voldoet aan de gestelde eisen in de erkenningsregeling Telemedicine. Daarmee heeft ConnectZorg als enige Zorgcentrale in Nederland de officiele kwaliteitsnorm NEN8028 in het bezit.

Op onze zorgcentrale is altijd
– 24 uur per dag, 7 dagen per week –
een verpleegkundige aanwezig